Chuck Norris a Bruce Lee


Komentář

Chuck Norris předstírá, že neumí česky, ve skutečnosti samozřejmě rozumí češtině i všem dalším existujícím i neexistujícím jazykům.