Zkomoleniny jména Chuck Norris

Chuck Noris

Písmeno r je v příjmení správně dvakrát.

Chuck Noriss

Tak ještě jednou, písmeno r je v příjmení správně dvakrát! Nikoliv písmeno s.

Chuck Norriss

...

Chuck

Jméno Chucka Norrise se používá vždy v celém tvaru...

Norris

...takže ani tohle není v pořádku.

Čak Norris

Říká se, že se Chuck Norris narodil v USA. V USA se používá jazyk angličtina. Viděli jste někdy v anglickém jazyce písmeno č?!